zaterdag 17 maart 2018

karakter-achtergronden

Week 12

De oblique technique van deze week hoort bij die van vorige week.


(Met je volle aandacht uit te voeren):
 • kijk naar de context van je huidige dagelijks leven.
 • bepaal in welke 'scenes' ( omgevingen) je regelmatig 4 uur op een dag of meer figureert
  ( = tijd en aandacht aan besteed).
  - denk niet alleen aan 'buitenwereld', maar ook aan de 'online wereld' en de' binnenwereld'-
 • maak van iedere scene een representatief plaatje.
  ( foto/tekening.... zelfgemaakt of ergens gevonden, prints ervan zijn waarschijnlijk handig om ervan te (laten) maken..)

Als alle scenes in beeld zijn gebracht en een of meerdere karakters zijn gekozen, dan ga je daarmee op een rustig ongezien ongestoord moment spelen.

In de totale vrijheid van vrij-spelga je voor jezelf in kaart brengen (spelenderwijs voorzichtig en compleet veilig invoelen) hoe je hele contextuele veld gevoelsmatig in elkaar zit.
Hoe voelt het werkelijk om je karakter (s) in iedere context van jouw dagelijkse dag te laten figureren?

Niets van wat daar bij dat spel gebeurd moet per se in woorden gevat te worden ( al mag het wel).
Deze oefening gaat om .... eerlijk voelen.
Ervaren wat er leeft in de relatie tussen jouw (zelfgekozen) karakter(s) en de huidige decors waarin je regelmatig meer dan 4 uur per dag een rol speelt.

Belangrijke tip:
Als je bij het vrij-spel vastloopt ( in de knoop raakt, of het spoor bijster, het echt even niet meer weet 'wat nu' en bij de pakken neer gaat zitten vol twijfel of zorgen, je blind staart op het papier) ga dan een liedje neuriĆ«n wat je een vrolijk wijsje vindt wat je goed kent. 
Zingen mag ook, meedeinen, drummen, vingers knippen luchtgitaar spelen of dansen.... wat je maar wilt, maakt niet uit wat, er is niemand die je hoort of ziet.
Onder het simpele motto.. je krijgt alleen spel en tempo-aanwijzingen van de dirigent als je werkelijk aan het spelen bent!
Jij bent diegene die je eigen instrument in trilling brengt!


Meer achtergrond bij het karakter van deze oblique technique vind je hier.
(Daarin vind je ook een groeps-samenspel-variant).

zondag 11 maart 2018

je karakter tonen

Week 11

Deze week ben je uitgenodigd om 'je karakter te tonen', in beeldtaal.

Neem dat heel letterlijk!

stap 1:
Ga actief op zoek naar een beeld wat past bij:

 • hoe je jezelf nu ziet en (allebei dus)
 • gerepresenteerd wilt zien als 'dit ben ik':
  - "hier kan ik wel mee vooruit de komende tijd"....
  - "hier ben ik 'happy" mee".. 
  - "dit past me als een handschoen"
  -" daar kan en wil ik mee gezien worden"
Je kan daarbij bijvoorbeeld uitkomen bij een cartoon-karakter... een getekend poppetje waar jij je eigen-aardigheden in herkent, qua lichaamsbouw, houding, kapsel, kleding en andere attributen.
Wie weet, kan je het zo ergens vandaan plukken?
Maar... mogelijk wil je het graag zelf samenstellen uit verschillende figuren die je ziet, of zelf tekenen?

Je kan ook uitkomen bij een abstracter karakter, zoals de Japanse en het Chinese geschreven taal 'karakters' kent. Ieder karakter in die geschreven taal, representeert een volledige en compleet begrip.
Dus.. hoe zou het gekalligrafeerde karakter voor wie jij bent eruit zien, wat jou betreft?

En dan:

stap 2:
Laat dat karakter werkelijk zien aan iemand met wie je 'wat hebt'.
Toon je karakter ( heel letterlijk.. laat het plaatje zien)
Kijk wat er gebeurt. 
Ontspint zich een gesprek erover, wellicht?

Tip:
Zie het als een kledingstuk.
JA, uiteraard...
Als dit karakter wat je nu kiest en toont, je echt goed bevalt en je groeit niet meer, dan kun je er de rest van je leven mee vooruit.
Maar... dat hoeft niet! Je ontwerpt hier geen keurslijf waar je voor de eeuwigheid (van dit leven) aan vastgebakken zit!
Als je uit dit 'karakter' bent gegroeid, om welke reden dan ook, kun je gewoon een aanpassing eraan doen (of een hele nieuwe uitzoeken).
En dus ook:
NEE, je hoeft niet per se een karakter te kiezen wat als twee druppels water lijkt op de garderobe van karakters die je de afgelopen jaren hebt gedragen. Bij jouw 'bouw' kunnen ook best heel andere stijlen passen waarin je verrassend mooi voor de dag kunt komen

En dus ook.. NEE.. je hoeft je dus ook niet tot 1 karakter te beperken!

(Achtergronden bij de pluk van deze oblique technique vind je hier.)

zondag 4 maart 2018

ergens/anders

Week 10

Deze week ga je de oblique technique 'ergens/anders' vinden.

'Ergens/anders' staat nogal eens bekend als een enorme plaaggeest oblique technique!

Tip:
Je kan de (vermeende)  ingewikkeldheid, of 'onoverzichtelijkheid van het probleem' enorm in de hand houden als je begrijpt dat deze vibe als een geschoolde dansleraar op de dansvloer van het hier-en-nu is, of een bekwame rij-instructeur die je na een paar basislessen autobesturen opeens druk onoverzichtelijk stadsverkeer instuurt, of voor het eerst de oprit van de snelweg.
En.... dat deze oblique technique uitsluitend en alleen tot doel heeft om je te helpen meer bedreven te worden in het maken van soepele, tijdige overgangen. (in tempo en richting).

Je gaat de concrete inhoud van de oblique technique dan ook letterlijk 'ergens anders' vinden in zijn gedetailleerde uitwerking dan hier.
Hij komt namelijk ook vanzelf, een of meerdere keren op je pad in je off-line wereld, deze week.
Van-zelf... wil in dit geval zeggen, afkomstig van je eigen 'intuition' ( in-tuition = innerlike leraar)
Geen zorgen...
 • het is precies op maat van jouw eigen kunnen
  (uitdagend, (ja...wellicht)  maar binnen de mogelijlkheden die binnen het bereik van je vaardigheden liggen)
 • het vind plaats binnen de context van het verkeer waar jij op jouw dansvloer, jouw wegennet, mee te maken hebt


Hoe gaat dat in zijn werk?
Houd je ogen en oren open voor signalen die een sterke indicatie geven van 'ergens-anders'.

En voorzie de situatie dan zo elegant, vaardig en bewust mogelijk van wat er ook maar nodig is, wat je ook maar 'in de hand hebt' om een veilige en soepele doorstroom, voor zowel jezelf als anderen,  zoveel mogelijk te bevorderen.

Tip:
Die innerlijke leraar volgt je verrichtingen van nabij, is ook in die situatie aanwezig.
Hulp en advies zijn dus niet ver weg, gevraagd en ongevraagd.
Wat betreft dat laatste.. is het wel handig om een portie van je aandacht 'open' te houden voor belangrijke aanwijzingen die je van-zelf aangereikt krijgt.

Tip:
Hoe begaafder de leerling, hoe complexer en uitdagender de les.
Glimlach dus bij iedere lastige uitdaging in de wetenschap dat in ieder geval je innerlijke leraar ervan overtuigd is dat je dit prima tot een goed einde kunt brengen, als je maar in de praktijk brengt wat je al weet en goed op blijft letten.


zaterdag 24 februari 2018

het vreemde stukje

Week 9

Deze week is de Oblique Technique deze:

Houd tenminste een (1) nogal bizar stukje (informatie) wat jou deze week persoonlijk aangereikt wordt door iemand (een bekende of een onbekende) tenminste 3 dagen op je mentale tafel voordat je er een conclusie aan verbindt of actie op onderneemt.


 • Laat de informatie, hoe bizar of onduidelijk ook, eens goed op je inwerken.
 • Wat is er werkelijk bekend op dit ene stukje, over dit ene stukje, totaal los van enige context?
  (kleur, thema, een woord.....wat toont het, letterlijk... observeer, inventariseer).
 • Kijk dan in de rest van je week of en zo ja waar, spontaan opeens vergelijkbare stukjes in je dagelijkse dag opduiken, met dezelfde opmerkelijke kleuren, thema's, woorden.....
 • Kijk dan, na een week, of al die vergelijkbare opvallende stukjes op de een of andere manier zinvol samen-passen in waar je zoal over aan het nadenken bent.
 • Voeg ze mentaal samen en verbindt er dan pas, in die samenhang gezien, een conclusie aan.
Meer informatie over de achtergronden hoe dit in de live-stream naar voren kwam, vind je hier.

zondag 18 februari 2018

superheld

Week 8

In de Oblique Technique van deze week staat de 'superheld' centraal, in twee stappen.

Stap 1:
Ontwerp je eigen superheld.

Teken de 'customized'* superheld die helemaal bij jou past.

* Ofwel.... laat het als een echt precies passend maatpak zijn, of een auto/motor die helemaal naar jouw eigen specificaties voor je wordt gemaakt, naar aanleiding van jouw exacte maten en bijzondere wensen.
Kleurenschema, stijl, standaard-accessoires en optionele extra's.....

Net als bij een maatpak, custom bike of one-of-a-kind-car..... jij-en-het-ding zijn 1... het staat niet 'los' van je.

Ook...
Het ding  (in super hoge kwaliteit uitgevoerd, exact naar wat jouw specificaties zijn van wat jou het allerbeste van pas komt en wat jij mooi en fijn vindt), komt pas echt tot zijn recht, kan je pas echt het gehoopte plezier ervan geven....... als.......... je het ook werkelijk gaat gebruiken

Stap 2:
Gebruik je eigen superheld.

Wees jezelf in deze zelfontworpen superheld-modus.
Bekijk je eigen dagelijks leven zoveel mogelijk door de ogen (bril/masker) van je eigen superheld en gedraag je (zo vaak mogelijk) overeenkomstig je 'eigen specificaties' van super.
Is er een 'probleem'?
Schakel dan vooral ook de speciale talenten in, de snufjes en gadgets en accesoires die je niet voor niets in je eigen superheldmodel hebt laten inbouwen.


Net als bij een complete nieuwe 'look' of een spiksplinternieuw auto/motor..... het is 'effe wennen'.....voor jezelf en de mensen om je heen!
Maar als je heel duidelijk zichtbaar dat maatpak met flair draagt en je inzet voor de hele gemeenschap, die bolide vaardig en in stijl gebruikt, terwijl je je inzet voor de hele gemeenschap en je je super-talenten niet alleen maar ter meerdere eer en glorie en uitsluitend voor het plezier van jezelf inzet ( ten koste van de glorie  en het plezier van een ander.... )
dan is dit een superinvestering in een supergemeenschap.

(achtergrond info hoe deze Oblique Technique in de life-stream van mijn samenlevings-bewustzijn tot mij kwam)

zaterdag 10 februari 2018

geel/rood

Week 7

De oblique technique van deze week is een oefening in kleurrijk denken en invoelen.

Het is een uitnodiging om de uiterst simpele vraag:
"Wat is het verband tussen GEEL en ROOD?"
te beantwoorden.

Geheel naar eigen inzicht.

Aardige speelvarianten zijn:

 • verzin zelf tenminste zeven geldige, eenvoudig (aan een basisschoolkind) uit te leggen verbanden
  (bijvoorbeeld iedere dag een verse, of snel achter elkaar.. of .. iedere dag 7 nieuwe!)
 • maak er een gezelschapsspel van
  (vraag iedere dag een ander persoon wat het verband is tussen geel en rood en kijk wat er aan reacties naar voren komt)
 • verzin zelf een aantal volstrekt onwaarschijnlijke compleet vergezochte verbanden
  (en bepaal zelf of je ze desondanks, na enig nadenken en invoelen als 'waar' zou kunnen kwalificeren of 'niet waar' zou labelen.)
En ja.... dat er in de vraag 'het' verband staat, is heel opzettelijk zo gedaan om je eerst even flink op 'het verkeerde been' te zetten.. namelijk door vooraf actief de indruk te wekken dat er slechts 1 verband tussen geel en rood zou bestaan.

De inspiratie voor deze oblique technique kwam vanmiddag aanwaaien.


zondag 4 februari 2018

money > harmoney

week 6

De oblique technique van deze week is simpel.

Vervang in iedere conversatie die je deze week hebt het woord 'geld' eens door 'harmonie'.

Als het lukt... meteen 'live'... maar dat is wel de heel erg moeilijke variant!

Eenvoudiger (en net zo leerzaam voor je eigen talentenontwikkeling) is een andere variant.

Op een rustig moment aan het einde van de dag, waarop je ongestoord alleen bent, loop je even de voorbije dag langs.
Je kiest er een conversatie uit, waarin geld een rol speelde en waarin jij een redelijk vurig betoog hield.
(Dat kan een conversatie met anderen zijn, maar ook een gesprek met jezelf, in gedachten.)

Die dialoog ga je herschrijven:
(op papier... of.... in je hoofd)

 • alsof je een toneelschrijver bent, die gevraagd is om een rol wat te herschrijven, omdat een andere acteur met wat andere kwaliteiten een rol gaat overnemen, of
 • alsof je een arrangeur van muziek bent, die een compositie wat gaat herschrijven, omdat de speler van het muziekinstrument 'geld' onvoldoende presteert en in het ensemble vervangen wordt door het muziekinstrument ' harmonie', die in een wat andere toonsoort en toonbereik speelt.
Je zult merken dat alleen maar een  'zoek en vervang' tekstververwerkingsactie niet voldoende is om dit 'redelijk, geloofwaardig en werkbaar' te laten overkomen.
( zoek ' geld' en vervang het door ' harmonie').
Met welke (relatief kleine contextuele) wijzigingen klinkt de hele partitie wel aannemelijk?

Zie je, na zeven opvolgende dagen, een patroon in wie en wat er dan (steeds en op dezelfde manier) moet mee-veranderen en hoe, als je 'money' door 'harmoney' vervangt?

(Lees hier meer over de herkomst van deze OT in de live-stream)