dinsdag 22 mei 2018

acceptatie en zeggenschap

---- Dit is een Oblique Technique van een 'bewerkelijkere aard' ----
---- speciaal geschikt in de voorbereidingsfase----
---- voor mensen die weten binnenkort hun leven drastisch  'om' te gooien' ----
----besteed hier meer tijd en aandacht aan dan 'effe vlug'----
---- om er echt wat aan te hebben in de nieuwe fase ----Neem een week lang waar welke krachten/vermogens er in het spel zijn bij de verbindingen die jij zelf (los-) maakt.

Welke effecten van teveel of te weinig kracht toepassen ken je/ neem je hierbij waar?

Observeer in dat proces …. hoe bepaal je eigenlijk de kracht die je toepast?


(Iets over de achtergrond, waarom deze oblqiue technique 'acceptatie en zeggenschap' heet bijvoorbeeld, vind je hier

zaterdag 19 mei 2018

dynamische stabiliteit

De oblique technique van deze week is nogal elementair.
Het heeft namelijk rechtstreeks een aangrijpingspunt op waar het in de oblique technique serie om draait.

En … (dus) …. is een speelwaarschuwing wel op zijn plaats.

Safety First, bij het spelen met dit speelgoed!

Begin niet eerder aan deze oblique technique dan:
 • dat je jezelf in je innerlijke wereld tot ‘staan’ kunt brengen en
 • je weet dat je tegen een stootje kunt
  (“Ik verzuip niet meteen als ik ‘emotioneel’ in mijn innerlijke wereld mentaal te water raak.”)

En draag dit veiligheidsvest:

Doe deze oefening helemaal alleen, veilig in huis op een moment waarop je er wel een uur met volle aandacht aan kunt besteden, waarop er geen afleiding is.
(Daarmee voorkom je omver getrokken te worden door sociaal-emotionele ‘zijwind’)

Ga deze week eens (vrij diep) in op het thema:
bevorderen en doen afnemen van ‘ dynamische stabiliteit’.

Aanbevolen aanvlieghoeken om je weten mee te raadplegen zijn:

Wat is dynamische stabiliteit eigenlijk (in relatie tot statische stabiliteit)?

Waar ken je het zoal van?
Probeer je weten echt ‘uit te putten’ uit welke takken van ‘leefsport’ je het allemaal kent.

Kijk, per tak van leefsport waar je in meer of mindere mate verstand van hebt, eigen(!) vallen en weer opstaan  ervaring mee hebt, naar het fenomeen dynamische stabiliteit.

- wat zijn de mogelijkheden om het (per verschijnsel)  zelf te beïnvloeden?
( voorafgaand aan en tijdens de uitvoering)

- wat zijn zoal de effecten (per verschijnsel) als ‘stabiliteit’ er in de dynamiek niet in voldoende mate is? En als het erg wel in voldoende mate is? En in vergelijking met de ‘statische stabiliteit’ van die tak van leefsport?

- welke invloeden spelen zoal (per verschijnsel) een rol, op de mate van stabiliteit?

- zie je, die hele inventarisatie overziend.. parallellen?
Wat lijkt er, op basis van je eigen ervaringen,  zoal op te gaan voor het fenomeen dynamische stabiliteit?

zaterdag 12 mei 2018

struikelblok afwegen

Week 20:

Speel deze week met de (zich steeds herhalende) vraag:
“Wat weegt dit struikelblok?”

Praktische uitvoering:
Ieder struikelblok wat je deze week tegenkomt ‘weeg’ je.
En je observeert je waarnemingen in het proces.

De opdracht zelf is wellicht in zichzelf al het eerste ‘grote’ struikelblok wat je kunt wegen ;-)

Toch… met voldoende kinderlijke nieuwsgierigheid…. en er in voldoende mate serieus mee spelen….. levert de oefening gegarandeerd erg wetenswaardig materiaal en veel plezier op!

Tip 1:
Schakel dus ook vooral je ’ innerlijk kind’ bij deze oefening in!
Geef je 6 jaar oude ‘ik’ toestemming om in alle laatjes van je innerlijke wereld op zoek te gaan naar die weegschaal en.. te mogen spelen met ieder struikelblok wat zich deze week ook maar aandient.
Faciliteer dat verkenningsproces met een portie ‘geduld’….
Help het ‘tillen’ waar nodig een handje.
Een minieme investering die zich ruimschoots terugbetaald zodra je jonge onderzoeker de implicaties van het concept van het soortelijk gewicht echt door heeft!

Suggesties om die concrete (reëele, echt zelf gedane…dus!) waarnemingen in het kundig en vaardig gebruik van die weegschaal mee door te lichten zijn:

 • Wat is eigenlijk de handeling/vaardigheid echt afwegen?
  (Wat zijn de verschillen met ‘zelf inschatten, veronderstellen/vermoeden’ of zelfs….uit een totaal andere bron citeren/’napraten’.)
 • Waar in jezelf zit eigenlijk de weegschaal van dergelijke abstracte fenomenen?
  (Ken je het onder een andere naam, wellicht?)
  (Waar stond het eigenlijk…. ? Paraat voor gebruik, of ergens te verstoffen in een laatje?)
 • In welke eenheden wordt eigenlijk het ‘gewicht’ van een fenomeen weergegeven op die weegschaal?
 • Hoe ver zit je doorgaans af met je ‘inschattingen’ van wat een fenomeen wel eens zou kunnen wegen? Zit er een patroon in de (mate van) afwijking van de reële waarde t.o.v. je inschatting?  Welk inzicht verwerf je uit deze observatie?
 • Hoe krijg je een te wegen fenomeen eigenlijk op die weegschaal getild?
 • Met welke ‘kracht’ gebeurt dat? Hoeveel ‘moeite’ en ‘energie’ en ‘tijd’ kost het?
 • Wat ontregelt zoal je vermogen om iets op die weegschaal te kunnen tillen en de reële waarde ervan te kunnen aflezen?
 • Welk effecten neem je in je innerlijke wereld waar, wanneer je de moeite hebt genomen om een struikelblok secuur af te wegen en je de reëele waarde ervan concreet en in voldoende detail kent?
 • Hebben alle struikelblokken eigenlijk hetzelfde soortelijke gewicht?
  ( Verdiep je even in ‘soortelijk gewicht’ om te weten wat dat begrip inhoudt. Ja, dat is fysiek natuurkundig een 'verouderde term'  ( nu vervangen door dichtheid), maar omdat het hier niet alleen fysieke materie betreft.... houd ik hier bewust de oude term aan) 

Tip 2:
Heb je te maken met een struikelblok wat sterk hierop lijkt:

“ Ik wil dit best wel, maar ik heb absoluut geen idee waar mijn innerlijke kind uithangt, of die weegschaal, of hoe ik hier ook maar enigszins een begin mee kan maken…” ?

Dan volgt hier een tip uit (het gratis te downloaden boek) The Game of Life, van Florence Shovel Shinn.
Zie je een struikelblok waar je echt mee worstelt, zeg dan hardop (of duidelijk in jezelf):

“ I cast the burden upon the Christ within” en ontspan.

De formule werkelijk uitspreken en dan je lichaam ontspannen, is van groter belang dan je er concreet iets bij voor te kunnen stellen. Zeker als dat ‘probleem’ in zichzelf dan weer een ander groot struikelblok oplevert!
Gewoon de instructie letterlijk opvolgen en dan (ontspannen) waarnemen wat er concreet en reëel gebeurt… is hier het devies.

Zie het als een URL naar een website die je gewoon precies letterlijk moet intypen en dan op ‘enter’ moet drukken, om een bepaalde website op te roepen op je computer.
http://obliquetechniques.blogspot.fr  werkt prima.
Maar ‘wat is http nou weer’- ‘en wat zijn oblique techniques in ’s hemelsnaam’ en blogspot.. dat klinkt als hutspot.. dat lust ik niet’ en niet op de juiste link klikken.. brengt je nooit en te nimmer naar het waarnemen van wat er op deze website te beleven valt.
‘Christ’ levert  niet de enige menselijke waarden weegservice, net zomin als dat Google de enige zoekmachine op internet zou zijn. Gewoon.. een van de bekendere….in dit geval een met een vrij simpele stemgestuurde ‘interface’, waar vrij veel gebruikers snel mee uit de voeten kunnen.

----

Er is een bonus-oblique technique voortgekomen uit deze oblique technique en DIE maakt deel uit van het paradepaar.


zondag 6 mei 2018

niets aan

week 19

Observeer deze week eens heel bewust het concept  ‘niets aan’, overal waar je het maar tegen komt, in je innerlijke wereld (je gedachten) en de buitenwereld en speel ermee.

Om je op weg te helpen, een paar ‘habitats’ waar varianten van  ‘niets aan’ doorgaans vrij veel voorkomen.

 • Fysiek: “Een persoon heeft nu.. niets aan.”
 • Bruikbaarheidsconclusies: “ een persoon heeft hier .. niets aan”
 • Energieverbruikswaarneming: ” Niks ‘aan’ hebben staan”
 • Mening:  ”Een persoon vindt hier ‘ niets aan’.
 • Verkeersobservatie: ”Er komt nu.. niets aan”
 • Energie-investering: “Een persoon doet er .. niets aan”
 • Graad van moeilijkheidsindicatie:” Er is.. niets aan!”
 • Inschatting:” Diegene zal hier wel .. niets aan.. vinden.
 • Risicoanalyse: “ Er is niets aan de hand.”
 • Keuzeobservatie:" Iemand trekt zich 'niets aan' van ....."

……

Speelsuggesties:

Neem ( zo open en vol verwondering mogelijk) waar:
Waar en wanneer ‘niets aan’ zoal in jouw dagelijkse leven voorkomt en
hoe jij je bij ieder afzonderlijk exemplaar wat er is….. zelf voelt.

Hoe ‘tril ‘ jij op die waarneming in je wereld mee?
Met een automatische respons…… of met een bewust gekozen reactie?

Wat is eigenlijk dat ‘niets’ waar in de zinsnede naar verwezen wordt, in het concrete hier-en-nu geval dat jij tegenkomt en waar je nu mee speelt?
Het ene ‘niets’ blijkt het andere ‘niets’ niet te zijn…... !

Waarover informeert het vóorkomen/ voorkómen van ‘ niets aan’ jou nou eigenlijk, in zijn reëel hier-en-nu context, echt en in zijn volledige totaliteit !
 (Wandel er eens een rondje omheen, bekijk het eens van alle kanten, ook de binnenkant)

-----

En voor de toptalenten een bijzondere, extra moeilijke speelsuggestie  


Zie ‘ niets aan’ eens als een ‘apart baanvak’ op je eigen sporennetwerk.
Hoe gebruik jij dat baanvak? 
Hoe zit het in je ‘grote overkoepelde dienstregeling’
(Wordt het incidenteel inzet, bij speciale gelegenheden…. of structureel?
Welke spoorwegfuncties vervult het?
Welke ‘materieel’ stuur je erheen weg ( en waarom)?
Wat zie je over datzelfde baanvak terugkomen?

Zie je uit dit spelen met de treintjes in je (model-)wereld, wellicht een nuttige plek om een 'wissel' te installeren, en fly-over te construeren, ATB  te gebruiken (nee, geen All Terrain Bike........maar automatische treinbeïnvloeding).

(-:

zaterdag 28 april 2018

staat van bereidheid

Week 18

Vraag jezelf af:
 • op tenminste 12 geheel verschillende momenten, 
 • over tenminste 3 verschillende dagen , 
 • bij nogal verschillende typen interacties, 
 • liefst met verschillende mensen:


“Wat is (hier, nu) de staat van mijn bereidheid?”

(Een beetje alsof je een thermometer in ‘vlees’ steekt en kijkt welke waarden het multi-meetinstrument geeft)

 • Hoeveel ‘capaciteit’ heb ik op de meter van mijn ‘kunnen’?
 • Hoeveel ‘capaciteit’ heb ik op de meter van mijn ‘willen’?(Kijk hoe de balans op die twee meetgegevens bij jouw ‘Action’* doorslaat..  aan welke ‘kassa’ werk jij?)

*de zaken waar jij wel en niet energie en tijd aan geeft

zondag 22 april 2018

grondhouding

week 17

Snuffel deze week eens grondig aan de positie waarvandaan je (altijd) vertrekt, als je iets met anderen gaat ondernemen.

Helder dat op, voor jezelf.


(Het kan verhelderend werken om de begeleidende blogpost hierbij te gebruiken)

zondag 15 april 2018

80/20

week 16


De oblique technique van deze week kan in twee richtingen uitgevoerd worden:

 • ‘vooruit’
  (de alertheid de komende week open zetten op toepasselijke voorvallen/voorbeelden die zich in het ‘moment’ aandienen)
 • ‘ achteruit’
  (via zelfreflectie over een zelfgekozen ‘afgelopen’ periode een moment nemen om reeds zelf beleefde voorbeelden ervan terug naar voren te halen in het bewustzijn.)        


Wie weet heeft van het 80/20 principe, beseft dat onder normale omstandigheden dit patroon echt zeer gewoon is:  20% van de oorzaken, heeft ruwweg 80% van de effecten tot gevolg.

Vrij veel mensen proberen echter (‘hard’) ergens tegen die 80%  effecten ‘aan te duwen’ als ze verandering in een bepaalde richting willen veroorzaken… ( In systeem-interventie- jargon heet die strategie ‘symptoom bestrijding’).
Energetisch dynamischer is het handiger (veel minder moeite, buitengewoon veel sneller resultaat) om energie te steken in het uitvinden van welke (doorgaans bepaald niet zo in het oog springende minderheid van de vele) onderliggende oorzaken die 80% aan niet langer zó gewenste effecten nou eigenlijk teweeg brengt.)

Identificeer nu (deze week) een of meerdere voorbeelden uit je eigen leven van een (vrij kleine) wijziging ( ‘oorzaak’), wat een énórm ( onverwacht….wellicht) katalysator/sneeuwbaleffect heeft (gehad)  op de richting die ‘ het geheel’ neemt/heeft genomen.

(meer achtergronden ... hier)